Nu behöver VGK verkligen din hjälp!

Vi har under veckan blivit uppmärksammande om att vi tyvärr har en skadlig växt som slagit rot på våran golfbana. Efter inspektion av Olle och Lars finns växten längs åkanten från hål 4 bort till grinden vid gul tee på hål 13. Växten heter Jättebalsamin och vi är enligt lag skyldiga att rensa bort denna växt. Jättebalsaminen pekas ut som en av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige då den bildar täta bestånd som konkurrerar med andra växter om plats och solljus. Den konkurrerar även med de naturligt förekommande växtarterna om pollinatörer, till exempel bin. De naturligt förekommande växtarterna får färre besök av pollinerare och därmed minskad frösättning. Läs mer HÄR.
Klubben kommer att omgående behöva hjälp av frivilliga medlemmar som kan ställa upp och rotrycka denna växt. Detta arbete i sig är ej så betungande. Växten går lätt att rotrycka, men måste samlas ihop och brännas. Röjgruppen är just nu ute och röjer fram vägar genom det höga gräset för att underlätta arbetet.
Vi behöver 30 personer och hoppas att just du kan ställa upp och hjälpa oss att rensa bort denna växt från golfbanans mark. Vi samlas torsdag kl.9.30 utanför kansliet. Vi rekommenderar heltäckande klädsel, gummistövlar och handskar. (Växten är ej giftig). Arbetet pågår i ca.2-3h. Klubben bjuder på fika. Anmälan till info@vasterasgk.se.
Aktiviteten räknas som en städdag för de som inte haft möjlighet att vara med på en sådan aktivitet tidigare i år.
Ett andra datum återkommer vi med då röjgruppen är klar meddet förberedande arbetet av ytterligare vägar fram.
Vi önskar dig en trevlig helg och en fortsatt fin golfsäsong!
Västerås Golfklubb