Ny medlemsundersökning på gång

26 juni görs första utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 350 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del grund för styrelse och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.

Undersökningen går ut via mail vid två tillfällen från och med denna säsong, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Första undersökningen för året skickas ut 26 juni och den andra 28 augusti. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

Ditt svar är viktigt!

Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svara. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Då undersökningen skickas från Players 1st, kan det fastna i SPAM-filter. Har du inte fått något mail den 26 juni, titta i ”skräppost” och se om mailet fastnat, annars kommer du med i den senare undersökningen den 28 augusti.

 

Tack på förhand för att du deltar i denna undersökning!Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.