Ny medlemsundersökning

Medlemsundersökning – Västerås GK

Dags för uppföljning av 2013-års medlemsundersökning

Som ett led i att förbättra verksamheten för medlemmarna i Västerås GK, kommer vi genomföra en medlemsundersökning med start den 2015-01-23. Undersökningen är helt webbaserad, inbjudan kommer via e-post, varför Ni ombeds att snarast se till att ni har rätt e-postadress på min-golf.

Undersökningen genomförs med hjälp av vår nya samarbetspartner Quicksearch och är helt anonym.

Vi ber Er alla att delta i denna undersökning. Er input är viktig och kommer att vara en viktig del i Västerås GKs framtida målarbete och verksamhetsplanering. Det kommer att ge oss i styrelse och klubbledning många bra synpunkter och mycket information, som innebär att vi kan göra det bättre, roligare och mer trivsamt för Er framöver.

Undersökningen gör det möjligt för Dig att vara med och påverka klubbens beslut i den riktning Du önskar, samtidigt som det kommer att ge oss en bild av vad som redan är bra på klubben och vad som inte är så bra utan behöver förbättras.

Undersökningen är bred och omfattande, och behandlar alla områden och verksamheter på klubben.

Vi hoppas på så hög svarsfrekvens som möjligt och ber Dig därför att kontrollera att vi har rätt e-postadress till Dig. Detta kan Du göra själv via golf.se eller också genom att kontakta oss på kansliet, via telefon 021-448 47 02 eller via e-post info@vasterasgk.se.

För medlemmar som saknar e-postadress kommer det finnas möjligheter att delta i undersökningen genom att besöka klubben och där mata in svaren. Kontakta kansliet, så få Du veta mer!

Hjälp oss hjälpa Er!

Tack på förhand

Styrelse & Klubbchef
Västerås Golfklubb