Nya hedersmedlemmar VGK på halvårsmötet

IMG_8791IMG_8795IMG_8797

Ett trettiotalet medlemmar hade hörsammat kallelsen och deltog på VGK:s höstårsmöte.

Före mötet utdelades det plaketter till alla KM pristagarna, även om det var få där. (Finns på kansliet för avhämtning). Vår ordförande Pia Hill hälsade välkommen och öppnade mötet. På bilden ser vi Pia i mitten omgärdad av presidiet för kvällen Bengt-Göran Nilsson och Cina Koskinen. Viktiga beslut på årsmötet var annars en medlemshöjning av årsavgiften för 2016 på ca 2%, se bilaga!

Vi tog även ett historiskt beslut om att inrätta en ny kategori, aktiva medlemmar, över 90 år som varit medlemmar i minst 10 år blir hedersmedlemmar. Vi är oerhört glada och stolta att ha så aktiva, äldre medlemmar. Ett bevis på golfen som friskvård!!! För 2016 kommer det innebära två hedersmedlemskap i klubben. Gunnar Bengtsson (se på bilden) och Bo Ljungqvist.

Vi beslöt även att införa ett årskort för golfbil för de som har läkarintyg till en kostnad av 1500 kronor. Ett önskemål som länge funnits på klubben. Övriga avgifter se bilaga!

Pia Hill omvaldes, enhälligt, till ordförande för 2016. Pia tackade för förtroende och såg fram emot ett spännande år för VGK.Mats Bengtsson valdes in som ny styrelseledamot på två år.

Åsa Ståhl, Lars Lindqvist och Seppo Kantola avtackades för sina insatser i styrelsen och Göran Eriksson och Ingegärd Klements avtackades för sitt arbete som ordförande i kommittéer.

Efter mötet samlades vi runt kaffet och bullar och mycket snack om årets olika magiska golfslag!