Nya slopetabeller på plats

För två veckor sedan hade vi tre personer från Svenska Golfförbundet på plats för att slopa om vår bana, vilket görs cirka vart 10:e år. Nu är de nya slopetabellerna på plats, så ta en titt på slopetabellen för att se hur många slag du nu får, innan du går ut och spelar nästa gång.

Slopetabell herrar

Slopetabell damer

Mer om Slope

Slope är ett system inom golf för att visa en banas svårighetsgrad. Slopesystemet har delvis ersatt golfens gamla handicapsystem i syfte att göra alla banor relativt lika i svårighetsgrad för golfspelare. Med slope justeras det antal slag spelaren erhåller utöver banans par beroende på vilken bana denne spelar.

Systemet består av två delar, Slope Rating och Course Rating (CR). Slope Rating visar bogeyspelarens förutsättningar att spela banan i förhållande till scratchspelarens där scratchspelarens slope är 113. CR visar svårighetsgraden för scratchspelaren i förhållande till banans par. När banan har värderats enligt slopesystemet, får varje tee sitt eget slopevärde, CR och bogeyvärde.

Vid värderingen av banans slope tittar man på förutsättningarna för fyra typer av spelare:

 • En manlig scratchspelare
 • En kvinnlig scratchspelare
 • En manlig bogeyspelare
 • En kvinnlig bogeyspelare

Följande faktorer tas med i bedömningen av banans svårighetsgrad:

 • Banans längd
 • Topografi
 • Möjligheten att träffa fairways vid utslaget
 • Längd och beskaffenhet på gräset på fairway och i ruff
 • Möjligheterna att träffa greenerna vid inspelen
 • Bunkrarnas svårighetsgrad och risken att hamna i dessa
 • Risken att hamna out of bounds
 • Vattenhinder och sidovattenhinder
 • Träd och annan växtlighet som är i spel
 • Greenernas snabbhet och struktur
 • Den sammantagna psykologiska effekten av samtliga faktorer