Ökat antal incidenter på banan

Tyvärr har vi upplevt ett ökat antal incidenter med farligt spel på banan. I flera fall mot våra banarbetare. Vi är fler som spelar golf och vi har därför ett ökat tryck på banan.

Styrelsen beslöt på sitt möte den 11 juli om utestängning, en vecka, av några spelare. Ett sådant beslut är inte någon form av bestraffning utan en åtgärd av ordningsskapande karaktär.

Vi är oerhört glada över vårt fina skick på banan och våra banarbetare behöver kunna utföra sitt arbete på ett säkert och tryggt sätt.

Vi uppmanar er att respektera våra banarbetar, golfare och andra som kan befinna sig på vår bana

Vi har våra säkerhetsbestämmelser, se bild. De finns vid ettans och nians tee. Och de kommer även här. Vi diskuterar även hur våra banarbetare ska uppträda för att få bästa möjliga speltempo och säkerhet.

Pia Hill, ordförande                                   Anders Holmer, klubbchef

 

Säkrare golf

Säkerhetsbestämmelser, gäller för alla som befinner sig inom golfbaneområdet

  1. I riskzonen ska ömsesidigt klartecken inväntas innan du slår. Klartecken ges med tydlig uppsträckt arm. Vid utslag från tee gäller klartecknet för samtliga på samma tee.
  2. Spela aldrig bollen förrän maskinen eller spelaren har passerat helt. Provsvinga aldrig i riktning mot banarbetare eller spelare.
  3. Spela aldrig bollen mot en green utan flaggstång.
  4. Håll alltid uppsikt möt den som ska slå och mot övriga spelare om det finns risk för att någon kan träffas.