Onsdagsmixen startar den 24 april

En påminnelse om starten i Onsdagsmixen kommande onsdag den 24 april.

Anmälan ska vara inne senast måndagen den 22 april kl. 18:00. Anmälan till sker via Min Golf på internet eller genom VGKs hemsida under Tävlingar/Onsdagsmixen.

Seniorkommittén