Ordföranden har ordet, hur var det på förbundsmötet, tees längre fram mm

På Västmanlands golfförbunds, VGDF, årsmöte valdes jag att tillsammans med VGDFs ordförande, Roger Skanser, samt ordföranden i Strömsholms GK, Bo Eriksson, representera Västmanland på Svenska Golfförbundets förbundsmöte 16-17 april. Det var intressant att närvara och få höra lite närmare om vad som pågår i golfsverige just nu. Bland annat presenterades förbundets satsning ”vision 50/50”, vars mål är att öka antalet kvinnor inom golfen, både som spelare men även i styrelser och kommittéer. I vår klubb har vi kommit långt vad gäller representation i styrelsen, då vi idag har 37,5% kvinnor i styrelsen och dessutom en kvinnlig ordförande. Däremot finns det fortfarande mycket att göra på spelarsidan, endast ca 26 % av våra medlemmar är kvinnor. På juniorsidan är det ännu dystrare siffror, endast 16 % i åldern 0-21 år är flickor. Vi kommer att ta del av de erfarenheter som kommer ur ”vision 50/50”, men redan nu har styrelsen planer på att göra en extra satsning på flickjuniorer. Dessutom kan vi damer se fram emot riktiga toaletter på banan och vi ser också över möjligheten att få tee’s längre fram för att göra spelet roligare för oss som inte slår så långt, men ändå önskar ett kort järn in mot green i stället för en träklubba. Jag tror dessutom att det vore skönt att komma bort från benämningen herr- respektive damtee. Utvecklingen går mot det så kallade hektometersystemet med möjlighet att välja tee utifrån dagsform och humör, vilket jag tror är positivt, inte bara för damer, utan för alla golfare. Det ger helt enkelt fler valmöjligheter.
Har du idéer på hur vi kan locka fler damer till vår härliga sport så tveka inte att höra av dig, antingen till någon i styrelsen, eller till vår klubbchef, Anders Holmer.

Vi ses på banan!Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.