Påminnelse – nu behöver vi Din hjälp!

Räcker med några timmar!

Frivilligt arbete, dels hjälp med ombyggnationen hål 14, dels plock av Jättebalsaminen längs Svartån

”Balsaminen ” Vi har identifierat 11 st platser längs Svartån som måste plockas bort/rotryckas och paketeras för förbränning. Mängden har markant minskat i jämförelse med tidigare år !

Vi kommer att snarast grästrimma gångstigar till respektive plats för rotryckning av blommorna med start på tisdag. Ni som kan hjälpa till kan välja tid själva, så tilldelar vi er en plats där Ni kan börja när det passar Ert eget schema.

Kläder: Heltäckande,handskar och stövlar .Växten trivs på fuktiga ställen !

Anmälan: mail  olleaaslin@gmail.com eller sms 073 0780943 så får Ni plastsäckar och tilldelad plats. Tidigaste tid att påbörja detta arbete är nu på onsdag,därefter när det passar Er

”Ombyggnationen hål 14” Nästa vecka blir det aktuellt att flytta greengräset fr den ursprungliga greenen till den nya platsen. Bankillarna kommer att lägga greenen.Vår uppgift blir att transportera greengräset.dvs lasta på golfbil ner till det nya greenområdet och lasta av.

Dagen är ännu inte bestämd exakt , dock inte denna vecka. Efter Er anmälan om deltagande kommer vi att dela upp oss i mindre grupper om ca 5 pers per grupp och olika pass för arbetets genomförande.

Anmälan ; mail olleaaslin@gmail.com  eller sms  073 0780943 så kommer bekräftelse om dag, tid och grupptillhörighet att skickas i retur

PS trolig dag verkar bli tisdag den 13 sep enligt senaste besked/

Bankomm. gm Olle Å