”Pandemistäddagar”

Alla är införstådda med att vi inte kan arrangera en traditionell städdag på golfklubben i och med pandemin och vi kommer därför att göra på samma sätt som förra året och erbjuda alla medlemmar olika städdagsaktiviteter under året.

Nedan listar vi olika aktiviteter som klubben behöver hjälp med framåt. De som kan hjälpa till anmäler sig via mail eller telefon. Vi har olika personer som ansvarar för de olika aktiviteterna och ni hittar nedan vem ni anmäler er till.

Klubben har listat följande städdagsaktiviteter, som kommer att äga rum vid olika tillfällen. I och med att Ni har anmält Er kommer kallelse för aktuell dag/tidpunkt från respektive ansvarig:

 1. Rulla ihop den plast den som inte används mer i år på greenerna. 2 grupper om 8 st/grupp. FULLBOKAD

Anmälan till olleaaslin@gmail.com  eller mob 073 0780943 Slutlig kallelse om dag och tid blir med kort varsel med hänsyn till väder och vind

 1. Plocka skräp runt banan 2 grupper om 3 pers /grupp. Anmälan till: orjan@gmail.com mob 076 7601100 FULLBOKAD
 2. Jättebalsamingrupp. Ifjol plockade/rotryckte vi denna växt som vi enligt lag är skyldiga att att ta bort. Detta arbete i år kommer att äga rum vid senare tidpunkt juni/juli. 30 pers är behovet. Växten skall läggas i säckar och brännas. Platserna är utmärkta från ifjol, men vi kommer att kontakta Naturvårdsverket för att höra deras planer och aktiviteter för framtiden för att få slut på detta arbete. Om inte markägarna efter ån längre upp inte gör något kommer det inte att bli något slut på denna växt efter vår sträcka. josefin.odenring@vasterasgk.se
 3. Blomstergrupp. Dvs att rycka in och plocka ogräs, vattna, ansa växterna kratta löv vid olika tidpunkter under året. En ny person är deltidsanställd för att leda arbetet. Antal personer som behövs är ca 15 personer. Anmälan till: josefin.odenring@vasterasgk.se
 4. Golfvärdar under året. Anmälan till Leif Öhrlund, ohrlundleif@gmail.com
 5. Korthålsbanan som använts under året behöver plockas ner för året. 6 pers behövs till detta. Anmäl till: lars48lindqvist@gmail.com eller mob 070 6770299 FULLBOKAD
 6. Risplockning. Under vintern har ett antal träd fällts. Det betyder att ris behöver plockas för att transporteras bort Ca 15 pers åtgår i grupper om 5 per grupp. Anmälan sker till orjan@gmail.com Hålen som är aktuella 12,1,3,5,6,18 (triangeln vid 18) FULLBOKAD
 7. Nedtagning av det staket, skyltar som varit uppsatt på banan under skidsäsongen 4 pers Anmälan till : orjan@gmail.com FULLBOKAD
 8. Kratta löv efter Vallbystaketet 13,15,16 ca 4 pers. Anmälan till lars48lindqvist@gmail.com
 9. Bunkerbeskärning Arbetet består i plocka de skurna kanterna och lasta dem. Anmälan till: olleaaslin@gmail.com
 10. Laga uppslagen torv på fairway, Anders Werthen, anders@werthengolf.com

Övriga städdagsaktiviteter kan dyka upp under året och kommer att informeras om på VGKs hemsida.

 

Deltagande i någon av ovanstående arbetsuppgifter berättigar till en städcheck för säsongen och hämtas ut efter aktiviteten på kansliet. Städchecken kan lösas in på kansliet för 300 kr, användas i shop eller restaurang 300 kr + 10%, alternativt som greenfeecheck.

Bankomm gm Olle Åslin