Maria Sedholm

Ansvarar för: medlemsärenden, fakturering, post, uppdatering av information.
Kontakt: info@vasterasgk.se, eller 021-448 47 00. Fax: 021-35 75 73