Positiv lägesrapport från banan.

Läget under kontroll på banan, greenerna ser bra ut även om en del is ligger uppe på dukarna. Skillnaden är stor på de ställen där både sol och vind kommer åt. Mest snö och is kvar längs hålen vid Svartån samt fareway på ettan och tretton.
Temperaturen strax under noll i greenytan. Fortfarande tjälat så det går inte att mäta djupare. 😊
//Anders Körberg