Premiärspel till helgen på våra nya tees och nu blommar våra greener

CAM00242 (2)CAM00243

Hej, här kommer ännu en rapport från banan.

Arbetet rullar på bra och förutom den dagliga skötseln med allt vad det innebär har vi hunnit med att lägga ut gräs på treans tee och justera nya tee på femman. Femmans tee är inte 100 % ännu, men vi bjuder på premiärspel från båda dessa tees nu till helgen. Hoppas ni ser fram mot det och samtidigt respekterar de nysådda områden som finns runt treans tee.

Det växer så det knakar just nu och vi skulle behöva klippa oftare än vi hinner med för att inte lämna så mycket klipprester efter oss. Samtidigt är det roligt att se att vi nu kan börja forma greenområden och skapa klipplinjer som vi inte har kunna tidigare då vi inte gödslat i samma utsträckning. Den gräsart vi har till nästan 100 %, vitgröe, ”blommar” (se bild) just nu. Den gör det två gånger om året, i maj och i augusti. Förutom att det påverkar bollrullen en aning genom mer friktion gör det också att greenerna ser vitare ut än normalt. Det är inget vi kan påverka och blomningen ger sig inom några veckor.

Vi har lite strul med pumpanläggningen för tillfället. En av våra två pumpar har gjort sitt och pumpstammen måste bytas ut, en inte helt gratis affär men nödvändig givetvis då vi just nu bara kan köra på halv kapacitet. Det innebär att det tar längre tid att bevattna banan och att vi för att kunna ge alla ytor vatten måste köra fairwayytor under dagtid om värmen och det torra vädret kvarstår. Greener och tees kommer som tidigare att köras på natten. Jag hoppas vi har löst problemet under nästa vecka.

Nästa vecka planerar vi att kantskära och snygga till bunkerkanterna. Tisdagen den 3 juni hoppas vi på hjälp att plocka upp alla skurna kanter och kratta upp sand. Har du möjlighet att hjälpa till så kontaktar du BK-ordförande Lasse Lindkvist som samordnar frivilliginsatserna, 070 – 677 02 99.

Jag vill i samband med att bunkrarna omskrivs också påminna om att krattorna skall ligga i bunkern efter krattning, (se bild). Vi har 59 bunkrar och i vissa av dessa finns två krattor, det gör att det finns drygt 80 krattor i våra bunkrar. Vi klipper runt bunkrarna två gånger per vecka och det blir många extra stopp och av och på maskin för att lägga tillbaka krattan i bunkern och det stjäl onödig tid från andra arbeten. Hoppas ni kan hjälpa oss med detta!

Under nästa vecka hoppas vi också komma till skott med fräsningen av jordmassorna runt treans tee och på hål fem och sju. Jag hoppas också att allt ris och alla stockar mellan parkering och klubbhus kommer att köras bort så att vi kan göra klart den nya vägen upp till klubbhuset innan semesterperioden börjar.

Hälsningar

Anders Körberg