Preparerade, gratis, skidspår finns nu på VGK


Västmanlands Fastighetsskötsel har nu med hjälp av vår egen Örjan Bergman lagt skidspår på banan.
För att minska vinterskador på vår bana ber vi er inte åka utanför dessa!
Stort tack till alla inblandade!

Välkomna!

Bilden är från ett tidigare år

Golf och gemenskap i centrum! Och nu också skidor!