Prismor på toppen av flaggstängerna

Nu sitter prismor  uppe i toppen  på varje flaggstång till greenerna, se bild. Det gör det mycket lättare att skjuta mot flaggan för att läsa av avståndet. Det gör att vi får ytterligare snabbare spel. Vi fortsätter utvecklingen av vår bana. Golf och Gemenskap i Centrum!

CAM00542