Rapport från banan

Golfsäsongen närmar sig så sakta, tyvärr lite långsammare än man kunnat önska vid den här tiden på året.

Snart har halva april passerat och vi börjar så smått se vad vintern har ställt till med. Det har varit en av de tuffaste vintrarna på länge men med stora variationer på hur slutresultatet ser ut beroende på läget lokalt.

Bra markförhållanden tillsammans med goda sol och vindföhållanden skapar bättre förutsättningar för bra överlevnad en vinter som denna. Skillnaden mellan hål 18 där solen och vinden tär på snö och is tidigt kontra hål 5 där solen knappt når in under hela vinterhalvåret är stor och försprånget för hål 9 kan räknas i veckor….

Med detta sagt kan vi konstatera att vi kommer ha fler ytor än de senaste årens vårstarter som vi behöva arbeta extra med och som kräver lite varmare väder och jordtemperatur innan vi kan se resultat. Vi kan också konstatera att vi tack vare vintertäckningen har ett betydligt bättre utgångsläge på många greener än vad fallet hade varit utan duk.

Vi arbetar nu med att lufta ur samtliga ytor för att snabba på upptorkning och uppvärmning.
Efter påskhelgen hoppas vi att tjälen har släppt helt så vi får starta upp bevattningen för säsongen och lufta ur de ytor dom idag är frusna.
Nästa vecka räknar vi också med att lägga årets första näringsgiva på greenerna och ge plantorna välbehövligt energitillskott.

Städdagen är planerad till lördagen den 23 april.
Vi samlas som vanligt vid klubbhuset kl.9.00 och städar fram till kl. 12.00. Efter städning bjuder klubben och restaurangen på enklare förtäring vid klubbhuset.

Ta gärna med egen kratta då klubben har begränsat antal för utlåning.

Vi ber att få önska alla en Glad Påsk 🐣🐣!!

Bangänget genom Anders