Rapport från banan

Underbart oktoberväder och en bana som faktiskt fortfarande bjuder på fantastisk kvalité.

Vi har arbetat hårt de senaste två veckorna med dressning av alla fairways samt luftning. Totalt har vi fått ut ca 300 ton och med hjälp av luftaren gjort ungefär 21 miljoner hål som kommer hjälpa våra fairways att bli torra snabbare efter nederbörd.

Vi har även påbörjat arbetet med att klippa ner alla högruffar på banan i ett långsiktigt arbete där vi vill försöka få mindre ogräs samt även möjliggöra att hitta bollen oftare. Vi får undersöka och se hur ofta vi behöver klippa för att fortfarande bibehålla känslan av högruff som ramar in banan men också för att man ska ha en chans att hitta bollen.

Framöver kommer vi även att lufta och dressa tees och approacher på samma sätt som vi gjort med fairway och sen också lufta greenerna för att förbereda oss inför vintern.

Vi passade även på att jämna ut gul tee på hål 12 som har varit ett av våra mest ojämna tees, öppet för spel 2023. Målsättningen är att påbörja fler tees till nästa år.

Frågan om när banan stänger gör sig påmind på hösten och svaret är enkelt, Vi har öppet så länge vädret tillåter. Vid låga temperaturer och vid större nederbördsmängder blir slitaget högre än läkningsförmågan och då blir vi tvungna att stänga.

För tillfället ser allt väldigt bra ut med en gynnsam höst och vi har inga planer för tillfället att stänga banan.

Mvh Banpersonalen
Joacim