Rapport från banchef

Ännu en vecka har snart passerat och vi laddar för ett KM med högt deltagarantal till helgen. Banan kommer om vädret är med oss att spelas i väldigt god kondition. Efter både klippning och vältning idag och igår rullar greenerna dag ca 10,7 på stimpen och snabbare än så vill vi inte ha för att bollarna ska stanna kvar på vissa greener. Fairwaydressningen avslutades förra veckan och fairways knivuftades denna vecka. Nu har fairwayklipparen slipats och klipphöjden justerats ned till 10 mm så fairway kommer hålla bra klass framöver. Tillsammans med dressningen av approacherna som påbörjats denna vecka har vi lagt ut ca 440 ton sand under augusti och det arbetet fortsätter på approacher och greenområden under hösten, ytterligare ca 80 ton ska ut på dessa ytor.
Nästa vecka är planen som sagt fortsatt dressning av approachytorna och efter det en djupluftning. Samtidigt kommer foregreen och runoffytor att luftas med vår gåluftare. Både luftingen och dressning är ett nödvändigt arbete för att minska komprimeringen från såväl golfspelare som maskiner och också ett led i att förbereda ytorna för kommande banförbättringar enligt banutvecklingsplanen. Vi har haft väldigt mycket spel, hittills ca 26000 ronder, och vi har i mitten av augusti redan passerat förra årets totalt antal bokade ronder.
Innan säsongen är över räknar vi med ca 32 000 spel, en ökning med 30%. Den 14 september inleder vi ombyggnationen av övningsgreenen bredvid tee 18. Massor börjar köras på plats bredvid magasinet utanför maskinhallen.
Det blir en helt ny green och greenområde med 3 bunkrar och runoffytor där greenen förskjuts något till höger. Till vintern körs material in till teeområdet då 4 nya tees ska byggas till korthålet. 15 gul tee flyttas ned i slänten och hål 15 kortas ca 20 m. Vi börjar med detta hål för att alltid ha 18 hål av lika hög kvalité öppna då vi till nästa höst planerar att börja ombyggnationen av green och greenområde på hål 6.
Vi i banpersonalen önska alla en trevlig helg!
//Anders