Rapport från banchefen

Arbetet går på högvarv på klubben. Det gäller inte minst vårt arbete på banan. Det är fantastiskt mycket spel på banan vare sig det är vardag eller helg, vilket är jättekul! Innan vi har klarare prognoser över den ekonomiska utvecklingen för året så försöker vi vara återhållsamma med de kostnader vi kan styra. Fram till förra veckan har vi därför legat på 40 h färre arbetstimmar per veckan jämfört med förra året. Samtidigt är det så klart viktigt för oss att vi kan hålla en hög finish för våra medlemmar och gäster och det tycker jag vi klarat bra så här långt. Från denna vecka tar vi in våra timanställda för säsongen vilket innebär 10 h ytterligare per vecka. Det kommer bli nödvändigt när växtligheten tilltar.

Än så länge har vi inte haft någon riktig vårvärme. Den gödning vi lade ut för 14 dagar sedan har visserligen gett effekt men ännu inte den tillväxt som ska balansera det slitage som sker i och med det höga speltrycket. Det ser ut som det blir ytterligare en kall vecka innan den riktiga vårvärmen kommer och i och med det en bättre tillväxt. Alla som spelar kan hjälpa till att minska slitaget genom att inte gå på samma ställen där alla alltid går, ta en vidare sväng runt ex. bunkrarna och hålla sig till de vägar som finns mm.

Förra veckan låg fokus på tees. Alla tees vertikalskars, hjälpsåddes och dressades grovt. Nu väntar vi in värmen för att se resultatet av det arbetet. Mycket arbete så här långt i vår har annars inneburit återställning av banförbättringsjobb. Våra nya tees är klippta ett par gånger och hjälpsådda nu under våren. Gödning, vatten och värme behövs även där för att alla ytor ska läka ihop.

Arbetet med våra gångvägar är klart för i år. De vägar som kantskars tidigare i år har samtliga fått nytt ytlager. Alla nya och renoverade diken ska justeras och sås. Så här långt har dikena på hål 1, 3 och 4 såtts. Återstår gör det nya diket på hål 5. Arbetet med att flytta sand i bunkrarna är påbörjat. Hitills har 30 st av 56 bunkrar justerats (hål 6-16). Uppskattningsvis mellan 500kg – 1 ton sand per bunker flyttas för att skapa ett jämnare sandlager. Ett arbete som sker med skyffel och kratta för att få sanden där vi verkligen vill ha den. I veckan kommer bunkerkanterna kantskäras, arbetet påbörjas under måndag eftermiddag och vi kommer få hjälp med uppsamlingen av torven under tisdag och torsdag.

Greenerna kommer luftas med krysspinnar under veckan. Hål 10-18 har körts idag och hål 1-9 kör vi onsdag morgon. Vi börjar så tidigt på morgonen som vi kan för att inte vara i vägen för spel allt för mycket. Efter luftning vältas greenerna för minimal påverkan på bollrullen.

Arbetet med luftning, dressning och vertikalskärning för att hålla greener och andra ytor fräscha blir ännu viktigare nu med det speltryck som råder. I april hade vi dubbelt då mycket spel per vecka då banan varit öppen jämfört med 2019. Om den mängd spel vi haft hittills fortsätter säsongen ut kommer antalet spelade ronder öka med uppskattningsvis 8.000 – 10.000 jämfört med förra året. Det medför förstår ökad skötsel också….så ha det i åtanke om ni får vänta nån minut då och då.

Vid fredagens stimpmätning hade vi 9,5 på rullen så just nu pendlar vi mellan ca 9,5 – 10. Tack vare att greenerna är så homogena och utan skador efter vintern kan vi börja redan nu med tillväxtregleringen på greenerna. Det innebär som det låter att tillväxten regleras och att vi får jämnare bollrull över hela dagen. Så oavsett om du spelar direkt efter klippning eller sent på eftermiddagen så är förhållandena på bollrull mer lika än utan tillväxtregleringen.

Hälsningar från Bangänget

//Anders Körberg