Rapport från grabbarna på banan

Ännu en produktiv vecka för oss på banan. Det märks stor skillnad när personalstyrkan har ökat från 6 till 7 st till i år. Vi har kunna göra de skötselmoment som tidigare har prioriterats ned. Bland annat har vi varit väldigt flitiga med luftning av samtliga ytor under våren vilket över tid och tillsammans med övriga skötselmoment, framförallt dressning, kommer ge oss spelytor som håller högre klass.

Vi har också under våren hunnit med att rikta och höja upp samtliga greenspridare till marknivå för att förbättra täckningen på vår bevattningen. Ett viktigt arbete men lätt att prioritera bort när tiden inte räcker till.

Nu i veckan gjordes hålpipsluftningen klart på sista nio hålen och cirka 1 ton sand per approchyta arbetades ned i profilen.
Även greenerna fick en sommarluftning med 12 cm krysspinnar och vi har idag ett rotdjup på våra greener som ligger på ca 9 – 10 cm. Det är ett ganska bra djup på vitgröegreener med 3 -4 mm klipphöjd och det är franförallt en förutsättning för att få ett starkare gräs som klarar påfrestningar i form av torka och näringsbrist mycket bättre.
Under onsdag kväll och torsdag kom ett efterlängtat regn och totalt fick vi ca 20 mm. Torsdagen ägnades åt gödsling och tees, greenområden, ett antal approacher, fairways och slitytor fick gödning. Sammanlagt lades ca 2 ton gödning ut och vi kommer alltså uppleva en ökad tillväxt på dessa ytor de kommande veckorna.

Nästa vecka fortsätter vi med den första omgången fairwaydress för året. Sedan 2017 dressar vi fairway två gånger per år och tillsammans med den dress vi lägger på green och approachytor kör vi ut cirka 800 ton sand per år på banan. Om vädret är med oss kommer greenerna vertikalskäras och dressas på måndag för att till helgen sänkas i klipphöjd till 3,5 mm.

Vi på banan önskar alla en trevlig helg☀️⛳!

Anders med banpersonal