Rapport från grabbarna på banan

Våren närmar sig med stormsteg och vi är väldigt glada över att kunna presentera en bana som klarat vintern (den lilla som varit🙂…) mycket bra. Vi har i princip inga vinterskador alls och banan kommer gå in i denna säsong med väldigt fina förutsättningar.

Just nu väntar vi på lite varmare nätter, vilket ser ut att komma till nästa vecka. Då kommer premiärklippning göras och veckorna framöver kommer greener/tees och approacher också få både gödning och en välbehövlig sanddressning.

Vårt största hinder just nu är att det är väldigt blött på banan och som vanligt är det hålen närmast Svartån som drabbas hårdast.

För att minimera inrinnande vatten på hålen så arbetar vi denna vecka med dikesrensning och förbättrade dikesslänter på hål 1, 3, 4 och 5.

En del befintlig dränering och dräneringsögon rensas och från nästa vecka och framåt (beror mycket på hur fort det torkar upp🙏), när samtliga årsanställda är tillbaka, så hoppas vi kunna komma igång med arbetet att lägga fairwaydränering på hål 5.

Vidare så pågår arbetet med att kantskära våra vägar och fylla på nytt material.

Mycket jobb återstår i vår också med en del bevattning, men framförallt återställning av de tees som anlades i höstas.

Det känns härligt att vi börjar närma oss säsong och framförallt allt vi kan presentera en bana som kommer hålla bra standard redan från årets första utslag.

Hälsar….

/Anders o grabbarna på banan