Rapport från Körberg

Tretton dagar efter hålpipning av vår egen vitgröe och stödsådd med svingel/rödven på greenen på extrahålet så ser resultatet lovande ut. I övrigt har ca 60 mm regn sista veckan gjort det svårjobbat, gjutningen av bunkrarna skulle gjorts förra veckan men flyttades fram pga vädret och är planerad till onsdag. I övrigt är det just nu svårt att ta dig fram utan att förstöra redan klara ytor. Om väderprognosen håller i sig framöver hoppas vi att denna vecka är sista för nuvarande projekt, green, greenområde och bunkrar.
I november kommer resten av materialet till nytt tee och väg köras in så ny väg är klar när säsongen 2021 startar.
Dammprojektet på hål 18 är avslutat för i år. Nu får massorna frysa ihop under vintern och torka till till våren. Då kommer dammen grävas ur och kullarna snyggas till och anpassas till golfbanan. Bättre material kommer fortsatt köras hit under höst och vinter för att täcka kullarna runt dammen till våren.
//Anders