Rapport från Körberg

Arbetet med green och greenområde på vårt extra hål är nästan avslutat. Vår skotske shaper Alan Strachan är klar för den här gången och resultatet är ett helt nytt landskap byggt med den senaste tekniken vad gäller bunkrar, bevattning och dränering. Ett hål som kommer klara alla påfrestningar, krav och förväntningar i många många år framöver ⛳.

Premiär i augusti nästa år 🙂, då vi förhoppningsvis sätter igång ombyggnationen av green och greenområde på hål 6.

I dag såddes alla ytor utanför green och i morgon och på onsdag kommer vi torva slänterna närmast bunkrarna för att slippa riskera att få slänter och bunkerbotten förstörda av smältvatten och inrinnande material under vintern.

Under vintern kommer teeområdet byggas tillsammans med ny väg. Gamla teeytorna justeras och blir gul tee och två nya tees, röd och orange, anläggs strax framför. Redan kommande vecka börjar vi ta ner träd i teeområdet för att få mer solljus ☀️ under större del av dagen och bättre upptorkning med ökad luftgenomströmning.

Tack Alan för ett fantastiskt arbete och tack till hela personalstyrkan för alla de extra timmar ni lagt ned den sista månaden 👍💪.

//Anders