Regelpromenad 9 maj för VGK’s seniorer.

Inbjudan till Regelpromenad fredagen den 9 maj kl. 10.00 för VGK:s Seniorer (PDF)

 

Ta chansen och friska upp regelkunskaperna inför 2014 års tävlingssäsong.

En god kännedom om golfreglerna och dess tillämpning kan leda till en bättre score.

Klubbens förbundsdomare Ola Welander kommer den 9 maj kl. 10.00 att ha en regelpromenad med praktiska övningar för VGK:s Seniorer.

 

Anmälan på mail till fam.welander@telia.com senast den 2 maj. Max antal deltagare är 25 st.