Risk för frost

Prognoserna flaggar för eventuell frost imorgon och framöver. Därför vill vi förbereda er på regler som gäller vid frost på greenerna – Vid frost är spel på greenerna förbjuden! Vid frost kan vi tvingas skjuta fram de första starttiderna. Om du bokat in dig på en tidig starttid och frost råder går din starttid förlorad, d v s starttiderna skjuts alltså inte fram.

Men vi hoppas såklart på många fina höstdagar framöver! Passa på att spela som mycket ni bara kan, banan är fortfarande i väldigt fint skick!