Samarbetet avslutas mellan Västerås GK och Skerike GK

Klubbarna har under hösten träffats för en utvärdering av samarbetet. Styrelserna har nu beslutat avsluta samarbetet mellan Västerås GK och Skerike GK. Anledningen är olika framtida inriktning, olika syn på årsavgifter och ett ojämnt antal spel på respektive bana..

Samarbetet mellan respektive kommittéer och bana berörs inte av beslutet.

Styrelserna från Västerås GK och Skerike GK genom

Pia Hill                                         Annelie Lahti

Ordförande                                   Ordförande

Västerås GK                                  Skerike GK