Samarbetet med Skerike GK fortsätter på samma sätt 2017

I samarbetet mellan Västerås GK och Skerike GK finns inbokat ett antal träffar under året för att; dels följa upp hur samarbetet fungerat, dels hur framtiden ser ut.

I kväll, 3 oktober,  har vi träffats igen och vi ser att samarbetet fungerar bra till glädje för båda klubbarna.

  1. Medlemsutvecklingen i båda klubbarna är starkt positiv.
  2. Spelen på banorna fördelas jämnt från båda klubbarna, både när det gäller vardagar och helger.
  3. Samarbetet fortsätter på samma sätt under 2017.
  4. Vi strävar efter att finna fler sätt att samarbeta som gynnar båda klubbarna.

Pia Hill                                                                          Mats Cartoulius

Ordförande Västerås GK                                     Ordförande Skerike GK