Säsongssammanfattning av vår banchef Anders Körberg

Hej,

Vi kar kommit några dagar in i oktober och spelsäsongen börjar lida mot sitt slut. Jag tänkte försöka mig på en kort sammanfattning av vår bild av skötselsäsongen 2017.

Greenerna har de senaste säsongerna klarat övervintringen bra och gjorde så också i år. Vi kunde öppna för spel på sommargreener redan den 1 april. Vi har under året arbetat konsekvent med djupluftning av våra greener med syftet att förbättra rotdjup. Hittills i år har djupluftning genomförts åtta gånger med djup mellan ca 12 och 20 cm, (vi räknar med några omgångar till innan vintertäckningen). Rotdjupet har förbättrats och vi har idag beroende på vilken green vi tittar på rötter på mellan 4 och 11 cm. Ett rotdjup på runt 10 cm anser jag vara mycket bra på våra Vitgröegreener. På de nyare sandbaserade greenerna med full dränering är rötterna djupare medan de på våra äldre jordbaserade greener utan dränering är kortare. Längre rotsystem innebär bland annat ett bättre näringsupptag och en större motståndskraft mot exempelvis torka.

Vältningen har förstås varit en prioritering och vi har vältat greenytan 3-4 gånger i veckan. När det var som snabbast i juli/augusti hade vi bollrullshastighet på runt 11 på stimpen. Det innebar att det på en del greener faktiskt var svårt att hitta flaggplaceringar där bollen stannade som den bör runt flagg. Som jag berättat tidigare höjer vi klipphöjden under hösten för att förbättra invintringen och från oktober kommer greenhöjden vara 4 mm.

Fairways och tees klarade också vintern väldigt bra och har hållit en hög kvalité under högsäsongen. Brist på täckning av bevattningen syntes i slutet av den torra sommaren på vissa av våra tees, samtidigt som andra tees var för blöta, eller framförallt området runt tee. Det beror på att vår teebevattning på många hål fungerar med en gemensam ventil för både gul och röd tee vilket gör det svårt att ge båda tees rätt mängd vatten. Innan renoveringar har gjort på tees- och greenbevattningen krävs komplettering med handvattning för att få bästa resultat.

Under slutet av augusti och fram till nu har vi fått stora mängder regn. Fairway har varit och är väldigt blöt och mjuk på sina ställen. En effekt av den torra sommaren blev en hård och packad mark under turfen med dålig möjlighet att absorbera och transportera bort regnvatten. Även här jobbar vi med luftning av marken för att förbättra genomsläppligheten och mikrolivet och nedbrytningsprocessen.

Det är som sagt väldigt blött för tillfället och jag ber alla att tänka på hur ni transporterar er för att minimera slitageskador. På många greenområden finns avstängningskätting och riktningsvisare för att förhindra trafik i de mest utsatta områdena. Från måndag 9 oktober inför vi förbud för golfbil.

Önskvärt vore om vi hade möjlighet att jobba mer med både fairways och approachytor, men i dagsläget finns inte den tiden. För att hinna med den skötsel vi önskar skulle vi behöva ytterligare en anställd över säsong. För att kunna ta nästa steg i skötselarbetet är antalet anställda på banan något vi behöver titta ytterligare på framöver.

De nya klipplinjer som formades i våras runt greenerna har vad vi hört mottagits bra. I framtiden är tanken att dessa ytor ska utökas. Vi ser ett mycket större skötselbehov än tidigare när ytorna klipps ned, i år har klipphöjden runt green varit 9 mm. Det innebär mycket sanddressning (ca 250 ton i år) men även mer gödning och annan mer greenlik skötsel som påverkar både budget och antal skötseltimmar.

Vårt arbete på och med banan fortsätter såklart även om spelsäsongen tar slut. En banutvecklingsplan är under framtagande för att skapa långsiktighet i vårt arbete. Ett färdigt förslag kan ligga klart till våren. Syftet är att förbättra och modernisera banan och dess spelytor för att kunna möta den golf som spelas idag och i framtiden, men kanske framförallt för att klara en högre belastning och hålla en bra kvalitét under en längre säsong.

Vi kommer under hösten fortsätta arbetet med dränering och förbättrad ytvattenavrinning. Under november påbörjas den årlig slyröjningen och under vintern hoppas vi kunna fortsätta med huggning av träd på ett antal områden, bland annat bakom green 4 och bredvid green 10. Anledningen är förbättrat ljusinsläpp och bättre luftväxling vilket leder till snabbare upptorkning och friskare gräs.

Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till alla ideellt arbetande på banan under året. Från arbete med dukarna i vintras och våras till slyröjning, hjälp med bunkerkantskärning och nu under hösten daggning av fairways på helgerna. Det är många timmars arbete och en ovärderlig hjälp för oss på banan. Tusen tack!

 

//Anders Körberg, banchef