Sista dagen att skicka in motioner

Påminnelse: Sista dagen att skicka in motion inför höstårsmötet 25 november.

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmöte (28/10 2020). Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.
Mailas till: info@vasterasgk.se