Sista veckan för spel för i år!

Från och med måndagen den 28 oktober stänger vi banan för i år.
Vi har fått stora mängder regn de sista veckorna och många ytor på banan är rejält blöta och vi får vara rejält försiktiga med var och hur vi åker för att inte dra på oss onödiga körskador inför nästa vår. Liksom många andra banor i området har även vi ett högt svamptryck på grund av den höga luftfuktigheten och vi jobbar hela tiden med att hålla dagg och löv borta från spelytorna för att förbättra upptorkningen och minska risken för svamp.

Sista klippningen för året gjordes förra veckan, resten av året dressar vi upp greenerna för att kompensera för eventuell tillväxt.
Vår kompakttraktor som vi använder framför djupluftaren är fortfarande upptagen med bevattningsjobb till nya tees och därför kommer vi denna vecka, troligtvis onsdag, att lufta med vår gåluftare, Pro Core, vilken inte går lika djupt, ca 12 cm, men ändå ger oss värdefull syresättning.
Innan luftning kommer som sagt dressning av greener att göras.
Under november kommer sedan en rejäl djupluftning göras på cirka 30 cm djup.

Teeprojektet löper på och sådden tar sig ganska bra på samtliga ytor. Vi håller som bäst på med bevattningsarbeten, sammanlagt ska cirka 750 meter slang ner i backen.
Förhoppningen är att allt ska vara klart de närmsta två veckorna.

Från månadsskiftet räknar vi också med att börja förbereda för vintertäckningen. Det innebär bl.a att ytvattenrännor ska grävas från lågpunkter på greenerna, torvnings ska göras på de ställen där duken måste ned för att undvika inrinning under duk och material för fastsättning ska köras ut i tid. Förra året fick vi skador då vi själva kört i frost👎…Det ska inte upprepas i år.

Jordprover är tagna för att se näringsstatus inför vintern och om eventuell komplettering behöver göras. Glädjande har vi inför vintern ett rotdjup på cirka 12 cm. Det är vi nöjda med🙂. Som jag skrivit tidigare så ger ett längre rotdjup bättre möjligheter till näringsupptag och inför vintern också ett större förråd att lagra kolhydrater på för att överleva vintersäsongen.

Från banan vill vi tacka alla för vad vi upplever som en lyckad säsong. Vi hoppas på en snäll vinter och ett minst lika framgångsrikt 2020!

//Anders med banpersonal