Städdagen 12 April

Vi träffas lördagen den 12 april klockan 9.00 vid klubbhuset. Vi städar mellan 9.00-12.00 eller tills vi är färdiga! Välkomna

Nytt golfår, en ny spännande golfsäsong för oss på Bjärbybanan. Bankommittén hoppas att ni, som tidigare, ställer upp mangrant för att göra banan fin inför den stundande golfsäsongen!

Ta med dina golfvänner och kompisar, har du möjlighet ta även med en kratta eller räfsa, så träffas vi under opretentiösa former.

Alla som på detta sätt bidrar till att få vår bana i bästa skicka kvalificerar sig även till deltagande i “städgolfen” årets första tävling som går av stapeln den 4 maj, (4-manna scramble). Du registeras också för en återbetalning av städavgiften på 300 kronor. Du kan välja på att ta dem i pengar, greenfeebiljett, tillgodo i shop eller restaurang!
Nytt för i år är att du erhåller en check som inlöses hos respektive.

Efter väl utfört arbete bjuder ICA Nära Pettersberg och Vallby på gillkorv med bröd och dryck där till. Ett stort tack till de båda Daniel och Musa som än en gång stöder oss!

Vid tveksamt väder ring 021-448 47 00 eller 070-235 35 76 (greenkeeper) för besked.

De som har förhinder att deltaga städdagen kan under dagarna 7 -11 april , samling kl. 9.00, kontakta banpersonalen vid maskinhallen. Anmälan till kansliet!
Det även att istället göra en insats lördagen den 26 april under Citygolfen som funktionär. Anmälan till kansliet!

Kom ihåg att skriva upp er på deltagarlistan och kvittera ut en check under dagen!
Välkomna!