Städdagen återigen en stor succé med ca 200 deltagare!


Under ledning av Lars Lindqvist, ordförande i Bankommittén hälsades ca 200 medlemmar välkommen till årets städdag. Niklas Nisse Gustafsson, vår nya krögare, hälsades välkommen och berättade att han bjuder på gulaschsoppa med bröd och kaffe. Förfriskningar under dagen bjuder ICA Vallby Nära och Ica Vallby Pettersberg Nära på. stort tack för det!
Representanter för de sju olika kommittéerna presenterade sig och vad kommittéerna gör samt att vi ständigt behöver på fyllning av frivilliga.
Förutom att banan blir välstädad så är dagen ett utmärkt sätt att lära känna nya medlemmar på!
Stort tack till alla som deltar och gör dagen till en stor succé!

Tack Leo för flygbilder


Golf och gemenskap i centrum