Stopp på intag av nya fullvärdiga medlemmar

I och med Corona befinner sig just nu golfen inte i ett normalläge utan mer i ett extremläge vilket ställer andra krav på oss golfare. Antalet ronder varje medlem i snitt spelar har ökat kraftigt! 2020 spelade Västerås GKs medlemmar i snitt 17 rundor mot i snitt 10 stycken 2019. Styrelsen och hela organisationen jobbar aktivt med att skapa så bra tillgänglighet som möjligt för klubbens alla medlemmar. Styrelsen har därför beslutat att stoppa intaget på fullvärdiga medlemmar temporärt tills vi ser hur beläggningen utvecklar sig. Övriga medlemskap går bra att teckna och vi sätter givetvis upp dig som är intresserad av ett fullvärdigt medlemskap i kö och meddelar när vi åter tar in nya fullvärdiga medlemmar.