Stort tack för hjälpen idag!

Hålpipning 28 september

Idag var vi 18 frivilliga som hjälpte banpersonalen/klubben med att rensa upp greeenerna efter att dessa hade blivit hålpipadeDessa hårt arbetande frivilliga gjorde tillsammans 72 timmars verk, vilket sparar tid för banpersonalen och minimerar tiden för avstängning av banan.

Mycket bra gjort!  All heder till dessa frivilliga! Dessutom tackar vi Ing-Britt för kaffe och gott hembakat.

 

Greenkeeper/ Bankommittén