T Ä V L I N G – Rapport från holkarna

Varje år inventeras/rensas fågelholkarna som sattes upp för några år sedan. Ursprungligen tillverkades och målades 59 st. Dessa placerades ut på lämpliga ställen utifrån lite olika kriterier. Varje holk numrerades och den exakta placeringen noterades på en karta.
Idén att sätta upp holkar föddes för att förgylla banan med fågelläten men också som en miljö och naturvårdande åtgärd för att öka den biologiska mångfalden på banan och i närområdet..
För spelarna är de behjälpliga för att lokalisera golfslag.
”Den gick ut vid gula holken!”

Antalet holkar har tyvärr decimerats under årens lopp, olika former av åverkan har skett, dels av andra djur samt människor, dels har ett antal helt enkelt försvunnit från sin plats. I dagsläget/denna säsong har 54 st holkar varit tillgängliga för bosättning. En holk av dessa togs om hand av getingar.

Och nu till tävlingen:
Hur många av 54 uppsatta holkar var bebodda av fåglar?
Vid lika rätt svar så sker lottdragning
Vinnaren får ett 3 pack bollar
För intresserade lämna en kommentar eller skicka ditt svar till info@vasterasgk.se senast 30 nov 2019