TILLFÄLLIG LOKAL REGEL PÅ VGK FRÅN 2020-09-28

Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett luftningshål:

(a) Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b. Om bollen blir liggande i ett annat luftningshål får spelaren ta lättnad igen enligt denna lokala regel.

(b) Boll på green. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1d.

Men det är inte störande inverkan om luftningshålet bara ger störande inverkan på spelarens stans eller, på green, på spelarens spellinje,

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.