Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter i samband med Covid-19.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19 på Västerås GK, 2020-05-16 [PDF]

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar

Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba. Tag gärna med egen liten kratta och använd den.

Från 20200516 har lägesförbättring införts på VGK

”När en spelares boll ligger i en bunker får spelaren ta lättnad utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.”

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.