Tillfälligt nät på ettans gula tee

IMG_7436

Som ni säkert har märkt har vi haft gul tee framflyttad på ettan. en incident med boll på hus har föranlett detta. Det råder inga som helst juridiska tvivel att det är golfklubben som är ansvarig för säkerheten för de boende runt banan. Vi har varit i kontakt med jurist på golfförbundet.
I dagsläget ser vi ingen annan kortsiktig lösning för att kunna ha kvar hålet i dess nuvarande form.
Vi kommer sedan att ägna tid åt att ta reda på bästa lösningen för framtiden och permanent gör förändringar för hålet.