Uppdaterade lokala regler

Med anledning av hur elstängslet dragits bakom 4:ans green har klubbens Lokala Regler uppdaterats.

En av uppdateringarna är: 4 b) 3. Diket (pliktområdet) bakom/till vänster om 3:ans green kommer nu att vara out of bounds med hänsyn till hur elstängslet dragits.

Ni hittar de senaste lokala reglerna HÄR.