Utvecklingsarbetet på banan fortskrider

IMG_8526IMG_8528
Hej,

Från den här veckan börjar vi plöja ner ny elkabel till styrningen till vår bevattningsanläggning. Den gamla elkabeln är på sina äldsta ställen över 30 år gammal och idag har vi en elstyrning som vi tyvärr inte kan lita på.
En regnig säsong som denna märks inte problemet som mycket men en varm och torr säsong märks det alltför väl om vi drabbas av kortslutningar och spridare som inte går när de ska gå.              Elkabeln kommer plöjas i fyra slingor och vi kommer att sätta kopplingsbrunnar i semiruffen till varje fairwayspridare gå igenom befintliga ventilbrunnar till green och tees.
Vi räknar med att hinna med att hinna en slinga per vecka. Denna vecka håller vi på med hål 1 till 4 och nästa vecka kommer vi vara på hål 5 till 9 o.s.v.

Totalt blir det cirka 9000 meter kabel och cirka 150 nya kopplingsbrunnar som ska grävas ner.

Vecka 43 eller 44 (beroende på hur arbetet fortlöper med elkabelplöjningen som kommer bevattningsanläggningen att tömmas och blåsas för säsongen och därefter kommer arbetet med en hel del dräneringsjobb att påbörjas, bland annat kommer greenbunkrarna att dräneras på hål 10 och 12. Vi kommer också åtgärda dåliga greenområden på hål 2 och 3 samt tee 9. I övrigt får vi se hur mycket tid vi får och hur hösten /vintern utvecklas.

Under november kommer vi åtgärda en del av våra vägar och också påbörja den årliga slyröjningen. Återigen spelar vädret en stor roll, men förhoppningsvis kommer vi hinna en bit under november och december innan alltför mycket snö har fallit.

Arbetet med att hålla greenerna friska och torra är givetvis också en av våra viktigaste uppgifter under hösten. Klippningen kommer fortsätta (om än i minskad omfattning) tills  vi ser att all tillväxt har upphört, det brukar bli runt 20 oktober. Redan idag vältar vi varannan dag och klipper varannan. Den här veckan har vi haft temperaturer på natten som gör att vi inte har någon tillväxt d.v.s under 6-7 grader. Vi räknar med att köra ett antal (3-4 st.) djupluftningar och dressningar under hösten. Greenerna får också en svag gödselgiva varje vecka ända fram till täckningen.

Den första av två kalkningar genomfördes för två veckor sedan och den andra omgången kör vi ut precis innan täckningen. På de senaste analyssvaren från våra jordprov från greenprofilen har vi ett bra pH-värde och i övrigt bra värden inför vintern och kommande säsong.

Anders Körberg