Vad händer på banan

Förra veckan fick vi tack och lov ut den tredje omgången vätmedel på greenerna. Det förbättrar den vattenhållande förmågan i profilen och minskar risken för torrfläckar. Varma dagar men framförallt kraftig blåst gör att avdunstningen från mark ock planta ökar och gör att det torkar ur väldigt snabbt. I början av denna vecka har greenerna vertikalskurits och dressats lätt, vi har en lagom tillväxt just nu och behöver inte lägga på fullt så mycket dress som vi gjort tidigare i år. Greenerna håller en bra kvalite och vi har vältat idag och räknar med klippning och vältning även onsdag och fredag. Målet är fyra vältningar i veckan. Under semesterperioden klarar vi inte riktigt det, men nästan😉.
Det kändes väldigt bra när himlen öppnade sig i går🌧 och vi fick regn, 8 mm. Det hjälper verkligen till för att hålla banan grön.
Fördelen med torkan är annars att det inte växer så mycket i semifuff och ruff. Det gör att vi hinner med lite annat, idag har bevattningen justerats på green 7. Spridare har flyttats för att minska risken för övervattning till höger och bakom green. En bevattningsskada har lagats och torvats vid röd tee 14 och en brunn har grävts bredvid stora puttinggreen. Tanken är att vatten, regn- och bevattningsvatten ska fångas upp och öka upptorkningen mellan vägen till tee 1 och puttinggreen. Det är inte konstigt att det blir blött, det finns inte mycket annat än blålera några centimeter under grästorven….

//Anders Körberg