Vårårsmötet 2018

Pia Hil, ordförandeEtt mycket välbesökt årsmöte avhölls den 26 mars i golfrestaurangen. Vår ordförande Pia Hill hälsade välkommen och mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått bort 2017.
Därefter utsågs Adam Brangefält till årets VGK junior 2017.

Till presidium valdes Lena Nordin Andersson som mötesordförande och Cina Koskinen till mötessekreterare.

Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna. Överskottet på 230 000 balanseras i nästa års budget.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Medlemsavgiften och övriga avgifter beslutades enligt styreselen förslag. Ni kan läsa dem på vår hemsida.

Verksamhetsplan och budget togs för 2018 efter en del diskussioner om solpaneler mm. Håkan Lindberg, från El av Sol medverkade och förklarade en del av vinsterna med solpaneler, både ekonomiska och miljömässiga.

Mötet beslutade även enligt styrelsens förslag när det gäller ändringar av stadgarna. I korthet så flyttas frågorna om fastställande av verksamhetsplan och budget samt avgifter för nästkommande år till höstårsmötet.
Som revisor valdes KPMG och som föreningsrevisor valdes Jonas Ström.

Lena tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
Efter mötet berättade Arne Andersson om Anna Nordqvist Västerås Open by SmartProwider och gav deltagarna möjlighet att anmäla sig som funktionär.