Vårårsmötet 31 mars skjuts upp

Med anledning av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att skjuta upp vårårsmötet som var planerat att genomföras den 31 mars.

Detta sker i enlighet med rekommendationer från Svenska Golfförbundet och av omsorg om framför allt våra äldre medlemmar.

Vi vill inte bidra till ökad risk för smittspridning genom att kalla till vårårsmöte i dessa tider. Det finns också en stor risk att deltagarantalet blir starkt påverkat.

Styrelsen följer utvecklingen och återkommer med nytt datum, troligen under april eller maj månad.

Golfen är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet. Vi ser i nuläget inte att övrig verksamhet kommer att påverkas av Covid-19-situationen. Vi räknar med att dra igång säsongen så snart vädret tillåter.

Vi utgår från de råd och riktlinjer som kommer från Svenska Golfförbundet i samarbetet med svenska myndigheter och Riksidrottsförbundet (RF).

 

19 mars 2020

Jan Sinclair

Ordförande Västerås Golfklubb