Varför renoverar vi extrahålet?

Greenen på vårt extrahål/träningsgreen idag hade stora problem med framförallt första tredjedelen av green där stående vatten i hålkopparna indikerade dålig perkolation och obefintlig dränering. Inget jätteproblem så länge greenen inte används mer än idag som en träningsgreen för ett fåtal. Ett stort problem om upp till ca 20 000 ronder ska spelas på greenen i början och slutet av säsongen, delar av året som redan innan innebär fuktigare klimat, lägre temperaturer, dålig upptorkning och dålig tillväxt, dvs högt slitage jämfört med sommarmånaderna.

Lägg till obefintlig bunkerdränering och en nuvarande teeyta som är hälften av en godtagbar storlek på tee för att minimera slitage och sönderslagna tees på par 3 hål, så var nuvarande extrahål inte enligt den standard som vi vill erbjuda våra medlemmar och gäster stora delar av säsongerna framöver då greenrenovering är planerad enligt prioriteringslistan framtagen av Banutvecklingsgruppen. Även säkerheten mot tee 15 och 18 har tagits i beaktande då greenen flyttats ca 15 m österut samtidigt som gul tee 15 har flyttats fram ca 15 m för att undvika kollisioner.

Greenen på extrahålet var en av 10 push up greener som idag finns på banan. En push up green är en green byggd på matjord och utan befintlig dränering enligt den standard som fanns då dessa greener byggdes för 60- 70 år sedan.

Om standarden på golfbanor ökar i samma utsträckning som skett under de senaste 20 åren, med lägre klipphöjder, ökad bollrull, ökade krav på torra och gröna spelytor, längre säsonger, flera tekniska utvecklingar såsom bevattning, dränering mm, så är det inte orimligt att anta att alla klubbens gamla jordgreener kommer behövas renoveras med tiden för att motsvara förväntningarna på greenstandard. I dagsläget ligger endast green 6, 7, 8 och 14 med för ombyggnation i banutvecklingsplanen.

Renoveringen av extrahålet sker med den högsta standard som finns idag för att försäkra att hålet har förutsättningar att klara framtida utvecklingar av skötselstandard, ökat speltryck, längre spelsäsonger och klimatpåverkan med perioder av både mer torka och kraftigare nederbörd.

Bl.a är greenprofil och drängrus anpassat för att skapa hängande vattenbord för att optimera bevattning och dränering och skapa möjlighet för optimal gräsvård. Ca 700 meter dränering är nedgrävda och 13 st spridare individuellt styrda runt green och greenområde är installerade tillsammans med 8 st planerade spridare på kommande teebyggnation.

Gjuten bunkerbotten med dränering under gjutningen och konstgräskanter ger en modern design med rena och tydliga bunkerkanter, vilket även minskar antal skötseltimmar, ger minimalt med inrinnande vatten, sönderrunna kanter, inget behov av kantskärning och ogräsrensning.

Allt enligt den standard som övrig byggnation och renovering skall genomföras enligt Banutvecklingsplanen.

För att fortsätta vårda det rykte som klubben byggt upp och för att kunna behålla medlemmar och gäster även under perioder av byggnation är det viktigt att det finns 18 hål av mycket god och lika kvalité. Just därför är tanken att ingen skillnad ska upplevas på ordinarie bansträckning och extrahål då det kommer användas under flera månader och år framöver.