VGK erbjuder sliparbeten och vinterservice för cylinderaggregaty

Västerås Golfklubb kommer denna vinter fullt ut kunna erbjuda sliparbeten och övrig vinterservice på klippaggregat till golfklubbar, fotbollsföreningar, bostadsrättsföreningar, kommuner eller annan förvaltning mm.

Vi kan hjälpa er med rund- och släppslipning för cylinderaggregat samt understålsslipning om så önskas. Gäller såväl vinterunderhåll som eventuell slipning sommartid.

För bästa resultat görs översyn och inställning av klippaggregat i samband med slipning. Beroende på klippaggregatets kvalité kan kostnader för lagerbyten och annan service tillkomma. Inga servicejobb sker innan återkoppling till kund.

Pris för slipning per aggregat för green- och teeklipparaggregat eller motsvarande: 1000 kr (moms tillkommer inte då vi är en förening)

Pris för slipning per aggregat för fairwayaggregat eller motsvarande: 1500 kr (moms tillkommer inte då vi är en förening)

Vid intresse eller förfrågan kontakta Banchef Anders Körberg, 070-235 35 76 alt. via mail greenkeeper@vasterasgk.se