Vi får mycket beröm för banans kondition och kvalité för tillfället

det är förstås väldigt roligt att vårt arbete uppskattas.

Vi i banpersonalen är nog själva våra största kritiker och vi är alltid måna om att göra ett bra arbete. Oavsett kvalite på banan så jobbar vi alltid hårt för att skapa de bästa förutsättningarna för spel. Det kan vara bra att tänka på vid kärvare tider.
Trots väldigt mycket tävlingsspel den gångna veckan har vi med lite pusslande fullföljt planeringen. Såväl tee som foregreens har vertikalskurits och dressats. De nerklippta ytorna runt green har också rullats över med vår knivluftare för att förbättra syresättningen.

För att komma i fas med planeringen till Golfveckan och Hickory SM kommer vi genomföra luftning av greener på måndag. Som vanligt börjar vi tidigt, 04.00 och luftningen följs av vältning så inverkan på spel kommer inte vara stor. Vi kör på ett djup några centimeter djupare än rotdjup, denna gång ca 12 cm och med krysspinnar för att maximera den luftade ytan, åverkan på greenytan blir heller inte lika stor som för runda pinnar.
Blir vädret ok kommer också vertikalskärning av greenerna att göras. Förutom att tunna ur ytan är det också ett effektivt sätt att få igen luftningshålen från djupluftningen.

Även för oss börjar semesterperioden 🏖kommande vecka, normal personalstyrka under säsong är 6,5 personer per vecka. Under vecka 25 till 33 kommer vi vara en man kort, undantaget vecka 29 då maximal trimmning sker inför golfveckan.
Glad sommar!

//Anders Körberg