TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER på Västerås GK gällande från 2018-06-18 [PDF]

Mark under arbete på hålen 6, 8, 10, 11, 12, 13 och 14

Igenlagt dike till höger på hål 6

Vänster greenbunker på hål 6

Nygrävt dike till högre på hål 10

Igenlagda bunkrar på hålen 11 och 14

Dräneringsgrävningar på hålen 6, 8, 10, 11, 12 och 13

är mark under arbete (MUA).

Om spelarens boll ligger i eller vidrör området eller om det påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är i mark under arbete får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c i annat fall måste spelaren fortsätta enligt Regel 27-1.

Hjulspår

Djupa hjulspår, men inte grunda fördjupningar eller nedpressat gräs, är mark under arbete. Om spelarens boll är i eller vidrör ett djupt hjulspår, eller om detta påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.