TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER på Västerås GK gällande från 2017-06-01 [PDF]

Mark under arbete med droppzoner, SPEL FÖRBJUDET
De nysådda områdena inklusive de nygrävda sidovattenhindren på hålen 2, 5 och 10 definierade av vit spraylinje med blå-vita pinnar i områdena är mark under arbete (MUA) med spel förbjudet. Om spelarens boll ligger i eller vidrör området eller om det påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll i närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är i mark under arbete får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c i annat fall måste spelaren fortsätta enligt Regel 27-1.

Mark under arbete

Jordhögarna mellan hålen 10 och 14 samt mellan hålen 16 och 17 definierade av vit spraylinje med blå pinnar i området är mark under arbete (MUA). Om spelarens boll ligger i eller vidrör området eller om det påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är i mark under arbete får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c i annat fall måste spelaren fortsätta enligt Regel 27-1.

 Hjulspår

Djupa hjulspår, men inte grunda fördjupningar eller nedpressat gräs, är mark under arbete. Om spelarens boll är i eller vidrör ett djupt hjulspår, eller om detta påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.