Tillfälliga Lokala regler för Västerås GK, gällande från 28 juni 2021

Mark under arbete

Följande omarkerade områden är mark under arbete:

  1. Grävningar för bevattningsanläggningen framför greenerna på hålen 10 och 13.
  2. Dräneringsarbeten på spelfältet.

Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b.

Hjulspår

Skada som tydligt kan identifieras som djupa hjulspår på spelfältet är mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1b.

 

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel: Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.