Tillfälliga Lokala regler för Västerås GK, gällande från 28 september 2020 [PDF]

Tillfälliga Lokala regler för Västerås GK, gällande från 5 oktober 2020 [PDF]

 

Lägesförbättring i bunker

När en spelares boll ligger i en bunker får spelaren ta lättnad utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

 

Mark under arbete

Följande omarkerade områden är mark under arbete:

  1. Områden med skadad mark, t.ex. jordhögar/bar-jord, som finns direkt intill de nygrävda dikena på hålen 1, 3, 4 och 5 samt markarbete bakom 9:e green och vid dammen på hål 18.
  2. Skador och grävningar i anslutning till nygjorda tees.
  3. Dräneringsarbeten på spelfältet.

Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b.

 

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel: Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.