Årsavgift 2017

Välkommen som medlem i Västerås golfklubb

Du får tillgång till en stadsnära golfbana med en mycket trevlig naturupplevelse, trevlig och bra restaurang, en välfylld Golfstoreshop med erfaren och välutbildad pro som vägleder dig både gällande utrustning samt utveckling av ditt golfspel.
Som medlem hos oss ingår även fritt spel på Skerike GK.

Nedanstående avgifter fastställs årligen på höstårsmötet.

Välkommen!

Från 1 september gäller följande: Betala avgiften för 2018 och du spelar gratis resten av 2017. Går inte att dela upp vi Autogiro under 2018.

Avgifter

Årsavgifter 2017 (kr)
______________________________

Med insats, 7500 kr

Utan insats
Senior 27 år och uppåt 4990 6040
Yngre senior 22-26 år (det år du fyller 26 år) 2750 2750
Vardagsmedlem (spel vard. före 15.00)* 4100 5150
Studentmedlem (gäller heltidsstudier, intyg krävs) 2570 2570
Junior 19-21 år 2310
Junior 15-18 år 1420
Junior 7-14 år 1000
Knatte 0-6 år 370
Passiv 500 500
Distansmedlem boende utomlands ** 1150 1260
Greenfeemedlem senior *** ink 2 greenfeebiljetter 1400 2260
Äkta makar/sambor med barn under 7 år (en av parterna) (500 kr om bara spel på hemmabana) 1680 2260
 

Hyra av golfbil med läkarintyg,
årskort 1500

 

100

 

100

Hyra av golfbil övriga 300 300

__________________________________________________________________
* 220 kr greenfee övrig tid

** 220 kr greenfee alla dagar

*** 100 kr rabatt på full greenfee. Går inte att kombinera med 9-hålsgreenfee eller kvällsgreenfee
___________________________________________________________________

Årsavgift via Autogiro

Årsavgift via Autogiro kostar 100 kr i administrationsavgift per person och år.
Ring kansliet för ytterligare information, 021-448 47 02!

Förseningsavgift

En förseningsavgift på 200 kr tas ut om inte fakturor betalas i tid.

Städavgift

Seniorer: 300 kr, Yngre seniorer och A-juniorer: 200 kr

Avgiften faktureras i samband med årsavgiften och återbetalas på städdagen eller inom kort därefter.
Kan även bytas in i restaurangen eller shopen för 330 kronor, gäller vuxen.

Skåpavgift

Små skåp: 250 kr, mellanskåp 400 kr, stort skåp 550 kr

Klubben tillhandahåller obligatoriska lås. Depositionsavgift 150 kronor tillkommer.

Återbetalning

Kapitalinsats betalas tillbaka ett år efter utträde.

 

Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.