Årsavgift 2018

Välkommen som medlem i Västerås golfklubb

Du får tillgång till en stadsnära golfbana med en mycket trevlig naturupplevelse, trevlig och bra restaurang, en välfylld Golfstoreshop med erfaren och välutbildad pro som vägleder dig både gällande utrustning samt utveckling av ditt golfspel.
Som medlem hos oss ingår även spel på Eskilstuna GK. Fritt spel gäller alla vardagar samt lördag, söndag och helgdagar efter 13.00.  (Gäller fullvärdiga medlemmar och juniorer).

Avgifter

Årsavgifter 2018 (kr)
______________________________

Med insats, 7500 kr

Utan insats
Senior 27 år och uppåt 5240 6340
Yngre senior 22-26 år (det år du fyller 26 år) 2890 2890
Vardagsmedlem (spel vard. före 15.00)* 4100 5150
Studentmedlem (gäller heltidsstudier, intyg krävs) 2700 2700
Junior 19-21 år 2430
Junior 15-18 år 1490
Junior 7-14 år 1050
Knatte 0-6 år 400
Passiv 500 500
Distansmedlem boende och skriven utomlands ** 1200 1320
Greenfeemedlem senior *** ink 2 greenfeebiljetter 1500 2370
Äkta makar/sambor med barn under 7 år (en av parterna) (500 kr om bara spel på hemmabana) 1760 1760

__________________________________________________________________
* 220 kr greenfee övrig tid

** 220 kr greenfee alla dagar

*** 100 kr rabatt på full greenfee. Går inte att kombinera med 9-hålsgreenfee eller kvällsgreenfee
___________________________________________________________________

Årsavgift via Autogiro

Årsavgift via Autogiro kostar 100 kr i administrationsavgift per person och år.
Ring kansliet för ytterligare information, 021-448 47 02!

Förseningsavgift

Förseningsavgift på 200 kr tas ut om inte fakturor betalas i tid.

 

Medlemsinsats

Senior medlemmar betalar 7 500 kr i kapitalinsats. Hela kapitalinsatsen, oavsett belopp, återbetalas självfallet inom ett år efter utträde enligt stadgarna.

Städavgift

Städavgift enligt följande för aktiva medlemmar.

Seniorer: 300 kr, Yngre seniorer och Juniorer 19-21 år: 200 kr

Avgiften faktureras i samband med årsavgiften och återbetalas på städdagen eller inom kort därefter.

 

Skåpavgift

Små skåp: 275 kr,

mellanskåp 425kr,

stort skåp 575 kr

Greenfee för vardagsmedlemmar

Greenfee till 220 kr efter 15.00 på vardagar och alla helgdagar.

Distansmedlem boende utomlands

Greenfee till 220 kr alla dagar.

Greenfee medlemmar

Rabatt, 100 kronor, alla dagar.

Bilavgifter

Bilavgift medlem med läkarintyg                100 kr per bil

Möjlighet att köpa ett årskort på bil för 1500 kronor, gäller endast med läkarintyg

Gäst med läkarintyg                                   200 kr per bil

Medlem utan läkarintyg                              300 kr per bil

Gäst utan intyg                                           400 kr per bil

Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.