Baninformation augusti.

graden_sand_injection_005CAM00242 (2)

Hej,
Det var länge sen jag informerade sen sist. Semester bland personalen och en del sjukfrånvaro har gjort att tiden helt enkelt inte räckt till, prioriteringen är alltid banan i första hand.
Det har varit fullt ös som sagt både skötselmässigt och spelmässigt. Spelfrekvensen upplever jag som mycket högre i år jämfört med förra året och det har ibland varit svårt att utföra vissa skötselmoment på grund av det höga speltrycket. Det är väl förvisso ett angenämt problem bara vi kan samsas om utrymmet… Vi har tyvärr haft en del incidenter de senaste veckorna men vi återkommer till det i en information inom kort.

Vi arbetar vidare med det greenarbete som är påbörjat. I år har våra vitgröegreener inte slutat blomma, (foto), vilket gjort spelbarheten något sämre än tidigare. Orsaken till varför det är så är jag inte säker på, klart är dock att det varit liknande problem på många banor men likadant greengräs som vi har. Att det fröar är i sig inget konstigt, som regel går vitgröen i blom två gånger per år, i mitten av maj och i början av augusti. Att vi i år har haft en så ihållande blomning beror till viss del absolut på den torra våren och de stekheta veckorna vi upplevde i juli. Blomning är ett symtom på stress och vitgröe vill ha både mycket vatten och gräset blir lätt stressat när det blir temperaturer upp mot 25- 26 grader och över.

En annan orsak kan vara en mindre mängd gödning än tidigare år, vi har hittills i år på greenerna bara gödslat 70 % kväve jämfört med förra året. På försök har chippinggreenen fått betydligt mer gödning för att se om vi kan uppleva någon skillnad i fröande, men hittills verkar inte så vara fallet.

En tredje orsak kan vara att vi i år fullt ut har använt oss av stråförkortningsmedlet Primo Maxx, vilket minskar cellsträckningen i bladet och minskar mängden gräsklipp för att på så sätt kunna tillhandahålla en jämnare spelyta under hela dagen. Vad som händer med blomningen är att den också blir mindre och inte sträcker på sig vilket gör det svårare att klippa av blomman, den gömmer sig i botten på profilen. Det enda sätten vi har just nu för att få bort detta är genom en hög vertikalskärning, liknande groomer, d.v.s en kamning av gräset innan klippning vilket gör att strået /blomman reser sig och blir lättare att klippa av.

Det kan också vara så att vitgröen tack vare att vi klarade vintern befinner sig i flera olika stadier, 1-årig, 2- årig och i vissa fall äldre än så. Ju fler vintrar gräset överlever desto finare blir strået och ju mindre benägen blir också plantan att sätta frö. Jag hoppas att vi med hjälp av vintertäckningen ska kunna minska också det här ”problemet” på några års sikt.

Innan semestern togs analyser av såväl greengräset som jordprover från greenprofilen och båda dessa analyssvar var positiva, med ökat ph-värde i jord och förbättrade kalciumnivåer och goda näringsförråd och bra upptagningsförmåga. Att det växer mycket trots mindre gödning per 100 kvm är också det ett tecken på bra nedbrytning av organiskt material i profilen så min mening och förhoppning är att vi sakta men säkert är på väg mot stabilare förhållanden.

Under vecka 39, i slutet av september kommer vi även i år att köra Graden djupvertikalskärning (foto) för att ta bort gammalt material ur greenerna och fylla på med sand. Det kommer påverka både spelordningen, då ett hål kommer vara avstängt under arbetet och under den veckan även spelbarheten i form av sämre bollrull. Hoppas ni alla har överseende med detta!

Under vecka 34, veckan efter KM – helgen kommer dressning av fairway att påbörjas, blir vädret gynnsamt hoppas vi att det inte ska ta mer än den veckan.

På rangen återstår arbetet med att få till närspelsmål /ringar mellan 30 och 80 meter. Ringarna kommer placeras på högra delen av rangen. På varje matta ska också avstånd till respektive målgreen finnas. Det arbetet kommer göras från vecka 35.

Från denna helg är chippinggreenen åter öppen för träningsspel.

Hälsningar Anders Körberg Headgreenkeeper